DOELSTELLING

 

De producties van wortelmedia zijn gemaakt voor educatieve doeleinden op basis van non profit

 

DISCLAIMER

 

l Alle links op www.wortelmedia.nl zijn zorgvuldig door ons geselecteerd. Derhalve zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of uit het afgaan van informatie die op www.wortelmedia.nl wordt verstrekt.

l Wij bieden geen enkele garantie op de door ons geselecteerde links en diens aanbiedingen. De aanbieders van de producten naar waar wij verwijzen zijn verantwoordelijk voor het aanbod dat zij doen.

l Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de teksten op www.wortelmedia.nl.

l De inhoud van www.wortelmedia.nl is bedoeld voor privé-gebruik. Niets van deze pagina en/of zijn volgpagina's mag zonder toestemming van de makers worden gedupliceerd.

© 2005 WORTELMEDIA

 

VOORWAARDEN

 

l Geldigheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden en iedere overeenkomst tussen WORTELMEDIA en de afnemer waarop WORTELMEDIA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Dit voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen van deze voorwaarden wordt afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WORTELMEDIA indien voor de uitvoering ervan derden betrokken dienen te worden.

l Concept en eenmalige herziening
De offerte van WORTELMEDIA heeft in principe betrekking op eenmaal een herziening na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde vergoeding inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

l Tussentijdse wijziging van de opdracht
Als een afnemer na het verstrekken van de opdrachtbevestiging zijn opdracht wijzigt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Hiervoor geldt dan ook een aanvullende vergoeding.

l Vrijwaring
Bij opdracht tot het leveren van informatie in de vorm van tekst, beeld of andersoortige media, heeft de afnemer als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde informatie en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart WORTELMEDIA tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de wetgeving.

l Auteursrechten
Bij opdracht tot het leveren van de media draagt WORTELMEDIA eenmalig het publicatierecht over en uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Voor ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Tenzij de afnemer de auteursrechten expliciet heeft afgekocht, blijft het auteursrecht in handen van WORTELMEDIA.

l Betaling
1. De betalingstermijn van de factuur is 10 dagen.
2. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum, is tevens de wettelijke rente verschuldigd.


Nijmegen, november 2006


© 2006 WORTELMEDIA